Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Huyền Trân


(Nỗi lòng Trần Khắc Chân)

Ai làm đôi má hây hây
Cho ta vương vấn,ngất ngây cõi lòng?
Ai nhuộm cho má em hồng
Cho ta đắm đuối viết dòng thơ say?
Ai làm ra gió heo mai
Cho ta lành lạnh những ngày xa nhau?
Sao ai nhận mớ trầu cao
Của người xa lạ để đau lòng mình?
Em mang theo khối u tình
Huyền Trân lạc bước hậu đình Chiêm bang
Rừng hoang khuất nẻo Đồ Bàn
Lầu hoa gối mộng: Sương tan đầu cành
Vung gươm chặt ánh trăng tàn
Binh thư thấp-thoáng bóng nàng về dinh

Lê Kim Thành
1979