Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Lắng Tiếng Chuông - Giáo Đường Im Bóng

Thưa thầy và anh chị, mỗi sáng mãn giấc dậy tập thể dục tôi thường nghe tiếng chuông nhà thờ gióng giả lúc 4h15 sáng, cảm xúc có bài thơ gởi thầy và anh chị đọc qua. 
Riêng tặng song Kim và anh chị nào là con chiên của Chúa.


Bài Xướng:
Lắng Tiếng Chuông

Thức giấc nằm im lắng tiếng chuông
Pong pon thánh thót vượt màn sương
Khách trần chợt tỉnh lìa canh mộng
Cung Thánh hằng mong đến giáo đường
Sâu thẳm tâm hồn nghe trỗi dậy
Cao vời Thiên Chúa gọi yêu thương
Tôi người ngoại giáo chung cầu nguyện
Thương xót nhân gian bớt đoạn trường.

Cao Linh Tử

***
Bài Hoạ:
Xin gởi bài họa cùng Cao Linh Tử, và riêng tặng Song Kim
Thân mến
Giáo Đường Im Bóng

Chiều đông lạnh lẽo một hồi chuông 
Cây cối mơ màng nhiễu giọt sương 
Từng chập lá rơi sầu lữ thứ 
Triền miên tuyết đổ ngập sân đường 
Thánh ca dìu dặt hồn thanh thót 
Tượng Mẹ âu sầu mắt ngấn thương 
Quỳ dưới chân người môi mấp máy 
Lòng ai xao xuyến giữa đêm trường 

Mailoc
Cali 12-2-15