Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Đài Phát Thanh Quân Đội: Chương Trình Nghệ Sĩ Với Chiến Sĩ Tối Thư TưChương Trình Nghệ Sĩ Với Chiến Sĩ phát mỗi tối trên đài phát Thanh Quân Đội từ 9 giờ đến 10 giờ. Mỗi tối do một nghệ sĩ chịu trách nhiệm.

Thứ Hai do Quỳnh Giao
Thứ Ba do Thanh lan và Mai Hương
Thứ Tư do Mai Hân và Hoàng Quốc Bảo
Thứ Năm do Phan Thế
Thứ Sáu do Ban Thăng Long
Thứ Bảy do Phạm Duy và Nhạc Trẻ

Tối Thư Tư do Mai Hân và Hoàng Quốc Bảo Thực Hiện. Trong clip này có ca khúc mở đầu chương trình Tuổi Đá Buồn của Trịnh Công Sơn do Đỗ Đình Phương độc tấu Tây Ban Cầm và bài Như Đời Gió Lao Đao của Hoàng Quốc Bảo do Mai Hân Trình Bày. Bản ghi âm trước 1975 tại Sài Gòn.

Thực Hiện: Vanchus