Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Bạn CũBạn Cũ

Gặp người xưa góc phố
Ô hay! sao quá già
Người nhìn ta mắt trố
Cũng lộ vẽ xót xa!

Mailoc
CaLi hè 2015
***
Bạn Cũ

Tiếng đàn nơi cuối phố
Giọng hát hành khất già
Người Lính cũ hôm qua
Đau xót bạn trời xa…

Kim Oanh
***
Bạn Cũ

Lạ bước chân quen về phố cũ
Gặp người hồi ức quậy trời xưa
Bốn mươi năm đã trông biền biệt
Tay bắt mặt mừng sa lệ mưa

Kim Phượng