Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Thầy Trầm Vân Chúc Vu Lan 2015Cám ơn nhiều lắm Kim Oanh
Chúc vầng trăng sáng tròn vành Vu Lan
Một mùa báo hiếu bình an
Tiếng chuông chùa đổ ngân ngàn lời thương

Ai còn mẹ đỏ hồng hương
Ai không còn mẹ trắng buồn hồng hoa
Ơn dày lòng mẹ công cha
Như là biển rộng như là non cao

Lời ru của mẹ ngọt ngào
Mãi theo con, mãi ngấm vào lòng con

Trầm Vân