Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Quen Rồi
Vớt Mảnh Nửa Vời

Sông khuya vớt nửa vầng trăng
Bình minh hứng lại nửa ngăn mặt trời
Loanh quanh hớt mảnh nửa vời
Lênh đênh níu giữ hoa đời nổi trôi
Mịt mờ bóng ngả chiều rơi 
Hoàng hôn nhặt nỗi tàn hơi bàng hoàng. 

Kim Oanh
***
Bài Họa:Quen Rồi

Nơi Nàng chìm khuất bóng trăng
Dõi Ta nửa mảnh cách ngăn góc trời 
Thì thôi... chuyện cũ xa vời 
Như làn gió thoảng nốt đời lặng trôi 
Quen rồi - bao cánh mùa rơi 
Ngô Đồng rũ rượi, nhạt hơi Phượng Hoàng 

TiCa Nguyễn Xuân Hòa
8.6.2015