Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Vĩnh Long - Hải Ngoại Tâm Giao(Chúc Mừng Vườn Thơ Thẩn Hội Ngộ và Sinh Nhật anh Song Quang)

Thơ Thẩn vào Vườn hái hoa tươi
Tặng ngày Sinh Nhật đến một Người
Cột dây tơ thắm bền tâm ý
Thắt chặt mối tình Hội Ngộ vui

Rộn rã cười Tháng 8 Mười Ba
Thả bút đề thơ đôi câu họa
Tương phùng thỏa dạ nhấp chén say
Hạnh phúc trọn đời ghi khắc mãi

Vĩnh Long - Hải Ngọại nhớ nhau hoài….!!!

Kim Oanh
Úc Châu 13/8/2015