Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Đài Phát Thanh trước 1975 - Chương Trình Nhạc Mùa Chinh Chiến


Chương trình Nhạc Mùa CHinh Chiến do trần Thiện Thanh thực hiện vào thứ hai hàng tuần trên làn sóng điện của đài Tiếng Nói Quân Đội trước 1975 tại Sài Gòn. Bài hát Lối Về Xóm Nhỏ của Trịnh Hưng do Nhật trường và Như Thủy song ca. Thái Thanh đọc lởi dẫn. Bản ghi âm trước năm 1975 tại Sài Gòn.

Thực Hiện: Vanchus