Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Pleiku! Ở Trong Anh


Tôi bắt gặp hồn mình đang lơ lững
Dọc những con đường phố nhỏ Pleiku
Vào trời đêm dần lấp chút sương mù
Chân thấm lạnh rừng âm u dẩn lối

Khu "Biệt Điện" đồi thông reo vào hội
Gọi những đôi tình yêu vội hằng đêm
Dù sương rơi đẩm ướt cánh vai mềm
Lời thỏ thẻ êm nghe trào hạnh phúc

Bức chân dung ấy như ngàn thúc giục
Lục lọi tìm nơi gục ngã năm xưa
Cũng lần sấm sét tối một đêm mưa
Chiếc lá nhỏ rụng ai đưa về đất

Đôi má đào bao năm còn hồng thật
Hay mỏi mòn chờ nhạt mất hương yêu
Tiếng vạc kêu đơn hờn oán trăm chiều
Tội người em gái lời yêu chưa trọn

Giọt mưa khơi mầm buồn vươn lên ngọn
Còn lại gì thân xác rã rời đau
Đêm từng đêm hồn lạc khóc kêu gào
Pleiku hởi !
Đến bao giờ hương cũ ngạt ngào thơm !

Mong hằng năm sớm gặp lại hồn mình
Thình lình dạo vào đầu mưa tháng Sáu
Với đôi chân màu đất đỏ Pleiku !
Vui nhiều lắm cho dù thân xác rũ !

Pleiku 22-6-2012 al
9-8-2012 dl
Lê Kim Hiệp