Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Thơ Thất Tình


Thơ: Lê Kim Thành
Thơ Tranh: Yên Dạ Thảo