Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Nghĩ Tình Cố Hương - Vương Văn Ký


Câu Đối: Vương Văn Ký
Trình Bày: Kim Oanh