Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Sáng Trưa Chiều Tối


Sáng Trưa Chiều Tối


Lung linh sợi nắng chảy qua mành
Lá rũ sân ngoài, ngõ vắng tanh
Nắng ráng chim về loang loáng cánh
Một làn sương mỏng nửa vành trăng 

Mailoc
***
Sáng Trưa Chiều Tối

Sáng mai sương điểm trắng đầu cành
Nắng vàng héo hắt bạc đầu xanh
Chạng vạng ngóng mong lòng canh cánh
Bóng vẫn mịt mờ ánh trăng thanh

Kim Oanh
***
Sáng Trưa Chiều Tối

Ban mai nắng sớm chạm đầu cành
Gà gáy cảnh buồn trưa vắng tanh
Mỏi cánh chim chiều chim lẻ bạn
Trời đêm vằng vặt ánh trăng thanh

Kim Phượng