Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Thơ Thất TìnhBài Xướng: Thơ Thất Tình

Một thời lắm mộng nhiều mơ
Chưa yêu mà đã làm thơ thất tình
Quắt quay thương bóng nhớ hình
Con tầm hoá kiếp thấy mình vương tơ
Giờ thì mái tóc bạc phơ
Nửa đêm thức giấc làm thơ thất tình!

Lê Kim Thành

***
Các bài họa:

Buồn Thơ

Chiều nay nhìn góc trời mơ
Nhớ xưa lắm mộng say thơ hương tình
Bướm hoa như bóng với hình
Ngày vui nắng hạ, đêm mình dệt tơ!
Tóc mai sợi điểm sương phơ
Hoài thương mùa cũ.... buồn thơ tím tình!

Yên Dạ Thảo
04/08/2015
***
Ngây Thơ Ru Tình

Học trò lắm mộng nhiều mơ
Pha màu mực tím viết thơ tỏ tình
Tương tư khắc bóng tạc hình
Như thoi, khung cửi đôi mình dệt tơ
Quấn quanh vuông lụa phất phơ
Cuộn tròn giấc ngủ ngây thơ ru tình

Kim Oanh
4/8/2015
***
Các Bài cảm tác:

Vu vơ

Ai xui người cứ hoài mơ
Dệt bao câu_chữ vu vơ với tình
Khuất xa nào thấy ảnh hình
Mà tim lưu luyến…thình lình - ươm tơ
Tuyết lùa…từng sợi phất phơ
Đa đoan chi để ngẩn ngơ bởi tình!

Tú_Yên
(04-08-2015)
***
Dệt Tình

Nhớ thời áo trắng mộng mơ!
Yêu người nên viết vần thơ dệt tình
Làm đuôi như bóng với hình
Chiều ra trước ngõ...trộm nhìn buông tơ
Tóc nàng theo gió phất phơ
Tương tư làm kẻ ngu ngơ si tình

Song Quang
***

Cảm ơn Người

Cám ơn người họa bài thơ
Mặt chưa giáp mặt mà ngờ như quen
Xin rằng: tôi ngỏ lời khen,
Ý thơ, vần điệu, tôi bèn...chiu thua!

Lê Kim Thành