Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Khóc Nữa Đi Em - Cố Nén KhócEm cứ khóc …
Và khóc nhiều thêm nữa!
Cho niềm đau theo nước mắt phôi pha
Cho tình riêng theo năm tháng nhạt nhòa
Nước mắt cạn không cho em tiếc nuối.

Rồi em sẽ đón nhận niềm đau mới
Bởi vì em mang giòng máu Việt Nam
Đất quê hương khổ nạn mấy nghìn năm
Đời lệ thuộc, u mê và uất hận.

Lời đạo đức gông cùm người bạc phận
Lòng nhân từ bảo vệ kẻ điêu ngoa
Em cô đơn giữa định kiến mù lòa
Em thất thểu giữa dòng đời vô cảm.

Em đối diện cảnh gia đình u ám
Mẹ cha gầy năm tháng héo trơ xương
Những đứa em khao khát được đến trường
Em sẽ thấy không con đường nào khác.

Em lại khóc …
Nhưng … Tìm đâu ra nước mắt!

Nguyễn Đắc Thắng
20150803
***
Cố Nén Khóc….!!!

Cố nén khóc! Mắt đẵm nhầu hơn nữa
Tẩm đôi môi mặn đắng muối lệ pha
Nhạt phấn hương hai má sắc phai nhòa
Sầu dâng tím khung trời giăng khắp lối

Gắng nén đau tìm thêm ngày tươi mới
Lòng luyến lưu hoài nhớ đất phương Nam
Vọng quê hương càng chạm khối đau hằn
Máu uất nghẹn tim căng niềm tủi hận

Cố nén khóc! cho qua con số phận
Người nhẫn tâm chà đạp tận tủy xương
Hành xác thân tra tấn chốn pháp trường
Chôn chặc giữa bốn bức tường tàn nhẫn

Cố nén khóc! mạch huyết dâng đầy mắt

Kim Oanh