Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Quen Rồi


Thơ: Tica Nguyễn Xuân Hòa
Thơ Tranh: Kim Oanh