Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Thời Gian


Xướng:Thời Gian

Cuốn lịch dầy cui xẹp nửa rồi
Những tờ còn lại bám hờ thôi
Thời gian phục kích im thin thít
Sợi tóc bạc rơi nói vạn lời


Mailoc
***
Thời Gian

Lưu bút nằm yên vàng úa rồi
Giở từng trang cũ nhớ người thôi
Thời gian vun vút thời gian chết
Làm sao nói hết … Chỉ nghẹn lời!

Kim Oanh
***
Thời Gian

Thời gian chừng đã vô tình lắm
Xóa tích hương yêu đến phũ phàng
Hai mái đầu xanh vùi tuyết trắng
Bận lòng chi nữa hỡi tình lang

Kim Phượng
***
Tình cũ

Tích tắc đồng hồ đang gõ nhịp
Biết làm sao bắt kịp thời gian
Duyên mình dẫu đã muộn màng
Chần chờ chi nữa lỡ làng tình xưa

Quên Đi