Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Một Đời - Nợ Duyên


Thơ: Kim Oanh & Biện Công Danh
Thơ Tranh: Kim OanhThơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh