Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Mưa Ngâu - Thanh Tùng - Ý Lan


Cảm Tác Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng Tác: Thanh Tùng 
Tiếng Hát: Ý Lan