Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Vu Lan Nhớ Mẹ

 
Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh