Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Chúc Mừng Vườn Thơ Thẩn Tương Ngộ 13/8/2015


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh