Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Đài Phát Thanh Quân Đội:Chương Trình Nghệ Sĩ Với CHiến Sĩ Tối Thứ Sáu:Ba...Chương Trình Nghệ Sĩ Với Chiến Sĩ phát mỗi tối trên đài phát Thanh Quân Đội từ 9 giờ đến 10 giờ. Mỗi tối do một nghệ sĩ chịu trách nhiệm.

- Thứ Hai do Quỳnh Giao
- Thứ Ba do Thanh lan và Mai Hương
- Thứ Tư do Mai Hân và Hoàng Quốc Bảo
- Thứ Năm do Phan Thế
- Thứ Sáu do Ban Thăng Long
- Thứ Bảy do Phạm Duy và Nhạc Trẻ

Tối Thư Sáu do Ban Thăng Long với Hoài Bắc, Hoài Trung và Thái Thanh thực hiện. Trong video clip này, Ban Thăng Long hát ca khúc Duyên Thề do nhạc sĩ Thanh trang sáng tác. Bản ghi âm trước năm 1975 tại Sài Gòn.
Thực Hiện Youtube: Vanchus