Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Giăng Tơ


Thơ: Nguyễn Đắc Thắng
Thơ Tranh: Kim Oanh