Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Bên Chúa


 
 (Từ Mình Ên của Tác Giả Người Núi Tượng)

Đời người đến lúc hoàng hôn
Nhìn mây lặng lẽ tâm hằn nhói đau
Tình Chúa là ánh nhiệm mầu
Dắt dìu vượt khỏi ưu sầu thiên thu
Dẫn đưa thoát áng sương mù
Thiên thai nhẹ bước phiêu du ngở ngàng
Bình minh trổi dậy dịu dàng
Vạn vật tươi sáng nắng vàng ngự bên
Cạnh Ngài đời chẳng mình ên
Tiếng chuông xa vọng mong mênh ru hồn


Kim Oanh
Úc Châu 5/8/2014
* Hình Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh Long