Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Kỷ Niệm Ngày Hương Gã Con Gái - Nhà Thờ Brunswick Melbourne - 2012


Ca đoàn Kitô Vua - Holyname
Nhi, Xuân, Nguyệt, Nhung, Liên, Ngọc,Oanh, Ngọc, Hương

Hình Ảnh: Liên