Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Thi Khách


           (Viết tặng thi hữu Kim Oanh)

Hồn ta theo gió nhập vào mơ
Vút cánh trời xanh thật chẳng ngờ.
Tình ngập con tim vang tiếng nhạc
Ý trào ngọn bút trỗ lời thơ.
Vui đời thi khách muôn màu sắc
Say thú văn chương chẳng bến bờ.
Sáng tác không ngừng ta sáng tác
Kiếp tằm đến thác vẫn vương tơ.
 

Quang Tuấn