Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Xin Nhận Ơn Người - Khắc Dạ - Tạc Gan


Xin Nhận Ơn Người

(Cảm Tác Thơ Tranh của Kim Oanh làm )

Em cô gái đẹp ở trên cao
Dõi mắt chờ trông… một tiếng chào?
Mái tóc dịu mềm theo gió nhẹ
Mĩm cười nửa miệng đẹp làm sao!
Phần tôi gió bụi phai râu tóc
Lếch thếch y trang đã bạc màu
Lữ khách chưa quay về bến cũ
Làm sao đối diện toại lòng nhau?

Dương Hồng Thủy

Khắc Dạ(Cảm tác vần thơ Dương Hồng Thủy)

Anh người chiến sĩ ở non cao
Em nhỏ hậu phương nợ tiếng chào
Âm thầm lời tỏ hương gió nhẹ
Nhớ nhung vời vợi ánh trăng sao
Giờ đây bụi đời phai mái tóc
Mảnh áo chinh nhân đã ngã màu
Tình em gái nhỏ nơi chốn cũ
Vẫn hoài khắc dạ nhớ về nhau

Kim Oanh
5/8/2014
***
Tạc Gan

Thơ: Hai Lúa
Thơ Tranh: Kim Oanh