Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Un Jour À La Fois - Chantal Pary


Lời Dịch: Nguyễn Minh Châu
Tranh Thơ: Kim Oanh
Lời Pháp: André Breton
Ca sĩ Chantal Pary