Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Đường Xưa

Ba mươi năm trở lại nơi nầy
Đường cũ hoang sơ cỏ mọc đầy
Bóng ai thấp thoáng bên hàng giậu
Có phải em chờ anh ở đây?

Mơ thấy em về trong tuổi thơ
Thẹn thùng chờ đón dưới trăng mơ
Thướt tha áo mộng vương mùi tóc
Luyến tiếc ngày xưa buổi hẹn hò

Thấm thoát thời gian không chờ đợi
Bóng hình thân ái vẫn quanh đây
Gió lay bụi mỏng vương vào mắt
Có lệ nào không đắng không cay...

Biện Công Danh
21/8/2014