Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Trạm Nhớ Đầu


      ( Từ Xe Lam Một Chuyến của Trần Thanh)

Anh vẫn nhớ mùa Xuân năm cũ
Chuyến xe lam đưa khách qua cầu
Câu hỏi nàng trong dạ khắc sâu
Sao nỡ để tình đầu lỗi nhịp?

Xe lăn bánh đi xuôi về ngược
Trời chợt mưa, nắng chẳng hề đâu
Anh vô tình trời đổ mưa Ngâu
Nên duyên thắm hai đầu Ô Thước

Trách ai làm tình nhạt phai màu
Trạm nhớ đầu... xe lam một chuyến
Tơ không giăng cung đàn chùng phím
Gõ nhịp sầu... tri kỷ về đâu???

Anh phiêu bạc cuộc đời mây gió
Em âm thầm vàng võ chiều thu
Anh tung bay vào chốn sương mù
Em về đâu? Đường đời muôn ngõ

Em chờ đợi bao mùa mưa đổ
Nẻo sơn khê mong bước anh về
Dòng đời thay đổi, lià xa quê
Quanh em sông núi bốn bề ...
Ngổn ngang!

Melbourne, Australia 12/2009
Kim Oanh