Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Chén Rượu Quan Hà


           ( Gửi tri kỷ Anh Vân )

Đồng đội về đâu, nghỉ nơi nao
Có hay trời khóc trận mưa rào
Mình ta lặng lẽ trên đường vắng
Giọt lệ ngắn dài tiễn đời nhau

Một chiều trên bước đường xa
Cùng nhau cạn chén rượu quan hà
Giờ đây tri kỷ đi lặng lẽ
Độc ẩm phương này chỉ mình ta

 
Kim Oanh