Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Thơ Tranh:Đêm Trăng Cửu Long


Thơ: Nguyễn Đắc Thắng
Thơ Tranh: Kim Oanh