Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Thơ Tranh: Thắt Bím


Thơ:  Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh