Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Cầu Cho Cha Mẹ (7) - Phanxico

Ngày Nhớ Ơn Cha

Chiều nay nơi góc Giáo đường
Có đôi mắt ướt sầu vương nhớ nhà
Tháng Chín là Ngày Ơn Cha
Nguyện cầu Ba Má an hòa thảnh thơi
Con dâng lên Chúa từng lời
Cảm ơn Ngài đã không lơi ban tình!

Kim Oanh
9/2014


Lời bài hát:
1. Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la...
Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca.
ĐK:
 Xin ơn trên đỗ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ơn tình, ơn biển trời nghi khắc trong tim.

2. Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người, bàn tay cha, dòng sữa mẹ, xin nghi nhớ không bao giờ quên.


ĐK: 
Xin ơn trên đỗ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời nghi khắc trong tim.

Phanxico