Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Trăng Mùa Nối Tiếp

 
 
Đêm nguyệt hẹn ai chờ ai đợi
Dáng thẹn thùng vời vợi mắt nhung
Nét kiêu sa gợi khách tình chung
Hương nhè nhẹ lan khung trời nhớ

Bước ra đi .. hỏi lòng? Lòng ở
Gió giao mùa nhịp thở vấn vương
Đắm say yêu hồn tương tư khách
Thi nhân nhìn phách lạc cõi tiên

Trong nhân thế ấy gọi là duyên
Vừa gặp gỡ ngỡ là tiền kiếp
Bóng câu qua trăng mùa nối tiếp
Thiết tha tình giấc điệp người mơ!

Kim Oanh