Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Trên Chuyến Xe Lam


Tôi vẫn nhớ mùa xuân Kỷ Dậu
Tôi quen nàng trên chuyến xe lam
Nàng nhìn tôi đôi mắt mơ màng
Tôi bẽn lẽn nhìn sang không nói

Xe vẫn chạy phun ra nhiều khói
Trời đang trưa sao bổng đổ mưa
Nàng nhìn tôi ấp úng có thừa
« Cho xin lỗi, anh về đâu nhỉ ? »

Tôi lấp vấp, thưa về Cầu Vĩ
Tìm người quen tri kỷ rất thân
Nhớ khi xưa tôi ghé một lần
Nay không nhớ, cô đây có biết ?

Em về đâu mưa rơi nặng hạt
Chờ chút đi mưa tạnh mình về
Bước đường đời vạn nẽo sơn khê
Anh may mắn gặp em lần cuối

Rồi mai đây dòng đời vun rũi
Khoác chiến y trả nợ núi sông
Biết rồi đây em sẽ lấy chồng
Anh phiêu bạc cuộc đời mây gió…

Trần Thanh