Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Phượng Mơ Dáng Hạ


(Tặng K. Oanh)

Hạ về ba tháng nhé em 
vắng em trăng cũng bỏ rèm song thưa 
vần thơ gió chở về chưa? 
mà anh nghe nặng như vừa nhớ ai 
vầng trăng giữ nét trang đài 
áo em trắng quá thả ngoài chân mây

Em đâu biết ở phương này 
có cơn gió hạ theo mây tìm người 
trên nhánh phượng môi ai cười?
để muôn cánh đỏ phơi tươi dáng hè
anh về bước dọc hàng men
hớ em chiếc lá y, ê rụng đầy
lá U anh lượm trên tay
vần Y,Ê, U ghép lại làm đầy nhớ thương

Phượng rơi có biết sân trường
ve ru có nhớ con đường Gia Long
con đường ở cạnh bờ sông
mà sao hai lối buồn trông người về
mùa hè mưa gió lê thê
bao giờ đường cũ lại kề nhánh sông
phượng, ve cột chỉ tơ hồng
hạ ơi có biết nỗi lòng tôi mơ?

Em đợi anh. một dáng thơ
anh đem phổ nhạc thả mờ khói mây!

Phạm Tương Như,
jun. 11 2013