Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Tình Hồng Vụt Bay - Thơ: Kim Oanh. Phổ Nhạc: Dương thượng Trúc.


Thơ: Kim Oanh.
Phổ Nhạc & Trình Bày: Dương thượng Trúc.