Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Thơ Tranh: Thiên Hương


Thơ & Thơ Tranh: Kim Quang