Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Hoa Soan Bên Thềm Cũ - Nhạc TuấnKhanh- TiếngHát DungMỹ


Kim Oanh gửi tặng Dung Mỹ Cựu Nữ Sinh Trung Học Pleime - Pleiku- Một tiếng hát ngọt ngào.


Hoa Soan Bên Thềm Cũ
Nhạc và Lờĩ: Tuấn Khanh
 Thực Hiện: Kim Oanh