Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Nhớ Ngày Xưa Cũ


Tháng Tám qua rồi, nhớ ngày ly biệt
Để chừ xứ lạ nhớ thuở bên nhau
Tình xưa năm cũ , tợ đóa hoa màu
Buồn dĩ vãng cả trời thơ ngày ấy

Ngồi ôn kỷ niệm, dư âm từ đấy
Gởi lòng trang giấy , từng chữ ngôn từ
Để nhớ về nhau tâm tư bừng dậy
Hai ngã lạc loài lạnh lẽo hồn thư

EM nơi quê cũ bương chải một đời
Anh sầu đất khách lòng dạ chơi vơi
Men nồng ly rượu đẫy đưa mỗi tối
Từng mùa thu tới lặng ngắm lá rơi

Tháng Chín về đây, hỏi EM còn nhớ
Đưa đón đợi chờ những buổi rong chơi
Bên ly kem lạnh ngắm hoa hồng nở
Chừ viết vần thơ nhớ cả một đời ....

Hoàng Dũng