Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Chốn Cũ   (Từ Đường Xưa của Biện Công Danh)

Ba mươi năm trước vẫn chốn này
Xôn xao hoa lá tỏa hương đầy
Rộn ràng đôi trẻ bên bờ giậu
Thì thầm lòng tỏ ở nơi đây

Hoa bướm tương tư cả vườn thơ
Những đêm hò hẹn nguyệt giăng mơ
Vấn vương lùa gió thơm hương tóc
Tương tư sáo trúc giọng ai hò

Thời gian qua vội lòng ngóng đợi
Nhớ quá  hình ai khắc tim đây
Mưa rơi ướt đọng sầu mi mắt
Nhỏ xuống tình này giọt lệ cay…!

Kim Oanh
4/9/2014