Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Lễ Phong Chức Linh Mục Năm Phó Tế Việt Nam Tại Melbourne - Australia 2014

Đức Giám mục Paul Bird, C.Ss.R (nguyên Giám tỉnh DCCT Úc) đã phong chức Linh mục cho 5 Phó tế DCCT người Việt Nam,
Đồng tế với ngài còn có Đức cha Peter Brown, C.Ss.R người Ukraina, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Giám mục phụ tá TGP Melbourne và các linh mục trong và ngoài DCCT.
- Vào lúc 9g00 sáng thứ bảy,
- Ngày 19/7/2014
- Tại Nhà thờ Our Lady of Good Counsel (52 Deepdene Road, Deepdene Melbourne Vic 3103).
- Các tân Linh mục:
1. Augustinô Lê Quý Phi
2. Phêrô Lý Trọng Danh
3. GB Đặng Nhật Trường
4. Giuse Vũ Ngọc Tuyển
5. Phêrô Nguyễn Anh Kiệt
Cùng sự hiện diện người thân của các tân linh mục đến từ Việt Nam để tham dự lễ Tạ ơn của các ngài.
Đây là đợt phong chức Linh mục cuối cùng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trong năm 2014.


 

Cha Augustinô Lê Quý Phi: sinh năm 1977, khấn Dòng năm 2008 
 Ban phép đầu tiên từ Tân Linh Mục Lê Quý Phi 
Cha Lê Quý Phi và  một số Ca Viên của Ca đoàn KitôVua sau Thánh Lễ
 Buổi Lễ mở tay của Cha Lê Quý Phi và Ca Đoàn Kitô Vua tại Nhà Thờ Holyname