Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Mình Ên
Ta trèo lên đỉnh hoàng hôn
Nghe trong tĩnh lặng nửa hồn thương đau
Tình đâu có phép nhiệm mầu
Để ta đong kết khối sầu thiên thu
Chim bay gió cuốn bụi mù
Cây khô lá úa phù du ngở ngàng
Hoàng hôn buông xuống dịu dàng
Mình ên xuống dốc hôn hoàng hai bên
Mình ên ta vẫn mình ên
Cú kêu một tiếng hai bên hoảng hồn


Người Núi Tượng
(Tri Trí Ccs Cái Răng)