Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Lãng Quên Đời


Văng vẳng đâu đây khúc buông lơi
Giăng giăng mây rũ tím khung trời
Tiếng hò ai vút theo gió lộng
Thuyền tình trăn trở mộng sầu vơi

Tí tách mưa rơi oan trái đời
Sấm sét vang rền giữa trùng khơi
Mạn thuyền tan vỡ ...Đời! Thôi hết
Trôi vào quên lãng.. Biệt tăm hơi!

Đầy vơi nước lớn nước lại ròng
Tiếng ai nức nở giữa hư không
Thuyền xưa chết cạn dòng dĩ vãng
Ta chết mạn đời .. bến mênh mông...

Kim Oanh
7/2011