Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Bởi Vì XuânXuân đi chôn lấp khối tình
Lòng ta một bể trầm mình sầu tương
Dạ này vằng vặc tơ vương
Người đi để lại vết thương tim đầy

Xuân về rượu đắng men cay
Hoa rơi tan tác vàng phai sắc màu
Ngõ xưa âm thưa tiếng pháo  
Vẫn một người lơ láo bởi vì xuân

Kim Oanh