Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Bước Chân Việt Nam - Trầm Tử Thiêng & Nhạc Sĩ Trúc Hồ - Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne

Để đánh dấu 40 năm Người Việt tỵ nạn định cự tại Úc,Cộng đồng người Việt Tự Do ở Victoria đã có một buổi văn nghệ mang chủ đề "Hành Trình Tự Do – Quá Khứ - Hiện Tại – Tương Lai".Nhân dịp này, tất cả những người Việt Nam tỵ nan cùng nói lời CẢM ƠN NƯỚC ÚC.Sáng Tác:Trầm Tử Thiêng & Nhạc Sĩ Trúc Hồ
Ca Trưởng: Trần Long Thịnh
Họp Ca: Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thực Hiện Youtube: Yen Nguyen