Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Mộng Chiều Xuân - Nhạc Sĩ Ngọc Bích - Tranh Thơ Xuân Kim Phượng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh & Youtube: Kim Oanh