Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Đời Hoa 
Đời Hoa

Em không nhan sắc bằng hoa
Nửa đường đứt gánh người ta phụ lòng
Trước gió tơi tả những bông
Lênh đênh trôi dạt bềnh bồng xứ xa

Kim Oanh

***
Dù em không đẹp bằng hoa
Nửa đường đứt gánh chớ nên đau lòng.
Cuộc tình nhẹ tựa như bông
Một cơn gió thoảng bềnh bồng bay xa. 


Mặc Thái Thủy 
Mesa Az Feb. 22, 2016