Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Tưởng Thưởng Lục Trường Trung Học Nguyễn Thông - 1960

Trường Trung Học Nguyễn Thông tiền thân Trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long


Lê Bửu Trân
( Cựu học sinh Nguyễn Thông tiền thân Tống Phước Hiệp )