Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Vẫn Còn Mùa Xuân Cho Em - Nhạc Sĩ Diêu Hương


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng Tác: Nhạc Sĩ Diệu Hương
Tiếng Hát: Ý Lan